จังหวัดชลบุรี

จุดแวะพักรถมอเตอร์เวย์

 • ร้านจิราวัลย์
 • ร้านจิราวัลย์ สาขา 2
 • ร้านเบ๊นซ์กับโบว์
 • ร้านปณิสรา
 • ร้านฟ้าใส
 • ร้านภาสุ
 • ร้านภาสุ สาขา2
 • ร้านคุณนุช
 • ร้านอรุณรุ่ง สาขา  1
 • ร้านอรุณรุ่ง สาขา  8
 • ร้านอรุ่ณรุ่ง สาขา  5
 • ร้านนู๋หนิง
 • เบนกะโบว์
 • พรมีคุณ สาขา 1
 • พรมีคุณ สาขา  2
 • พรมีคุณ สาขา  3

หนองมนต์

 • ร้านแม่บุุญส่ง สาขา  2
 • ร้านหนองมนซีฟู้ด
 • แม่ลิ้มกิติมา
 • แม่ละเอียด
 • ร้านเย็นจิตร
 • ร้านกมลเจริญ
 • ร้านเบญจพร
 • ร้านไพบูลย์
 • ร้านโภคเจริญทรัพย์
 • ร้านแม่นิยม
 • ร้านแม่บุญส่ง
 • ร้านฮ้อชุนหลี

ทางคู่ขนานถนนมอเตอร์เวย์

 • ร้านบัวตอง
 • ร้าน 777
 • ร้านเจ้จื้ด
 • ร้้านเจ้เยาว์
 • ร้านเจ้ฟีมส์
 • ร้านแม่ปราณี

พัทยา

 • ร้านข้าวแกงเจ๊หมวย นาเกลือ

บ่อทอง

 • ร้านส่งคุณประดิษฐ์
 • ร้านขายของชำคุณตุ่ม

จังหวัดระยอง

จุดแวะพักรถซื้อของฝากริมทางหลวง หมายเลข 36

 • ร้านเจ้แมว
 • ร้านพี่ี่รุ่ง
 • ร้านเจ้น้ำฝน
 • ร้านป้าจ๋า
 • ร้านหมูน้อย มายอง

อำเภอเมือง

 • ร้านเจ้หนา
 • ร้านเจ้หน่อย
 • ร้านเจ้นงค์
 • ร้านน้องนนท์
 • ร้านป้าสุไบ

อำเภอบ้านฉาง

 • ร้านเจ้หน่อย ตลาดบ้านฉาง
 • ร้านเจ้หมวย ตลาดบ้านฉาง
 • ร้านเจ้บี ทางทะลุบ้านฉาง-ถนน36
 • ร้านขายของฝากเจ๊หมวย ตรงจ้ามตลาดบ้านฉาง
 • ร้านขายของฝากคุณตุ้ม ริมถนนสุขุมวิท

ตลาดบ้านเพ

 • ร้านกาแฟเจ๊หมวย

จังหวัดจันทบุรี

ริมถนนสุขุมวิท

 • ร้านอาอ๋า
 • ร้านแม่ละม่อม
 • ร้านณ.สุขใจ
 • ร้านต้นตำรับ
Facebook Comments